Update over het bewonersakkoord

In deze update vertellen wij u over de afgelopen contactmomenten en wat u de komende tijd kunt verwachten.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 12 november vonden 2 digitale informatiebijeenkomsten plaats. In totaal keken 17 bewoners naar onze presentatie. We vonden het erg leuk dat er door u veel vragen werden gesteld. Aan het einde van de webinar kregen we in de chat en uit de mini-enquête veel positieve reacties terug.


Bewonersmappen bezorgen
Vrijdag 13 november brachten we de bewonersmappen bij u langs. We hebben 22 bewoners gesproken. Was u op dit moment niet thuis? Dan lag de bewonersmap in uw brievenbus.

Eerste reacties
We zijn blij te horen dat velen van u, net als wij, enthousiast zijn over de plannen om uw woning te verbeteren. Natuurlijk begrijpen wij het ook dat u kritische vragen heeft en daar graag duidelijkheid op wilt voordat u uw akkoordverklaring tekent. Daarom organiseren wij de vraag & antwoord-uren.

Vraag & antwoord-uren
Heeft u na de informatiebijeenkomst en het lezen van de bewonersmap nog vragen? Deze kunt u stellen tijdens de telefonische vraag & antwoord-uren. Dit vindt plaats op dinsdag 24 november van 16:00 – 20:00 uur. Wij zitten dan met een team klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Deadline akkoordverklaringen
Wij vragen u uiterlijk vrijdag 27 november uw akkoordverklaring in te vullen. Deze kunt u in de antwoordenvelop versturen of door de brievenbus van de proefwoning aan de Schroeder van der Kolklaan 39 doen. De akkoordverklaring en antwoordenvelop vindt u in de insteekhoes achterin uw bewonersmap. Op de akkoordverklaring geeft u aan of u wel of niet akkoord gaat met het plan om uw woning te verbeteren. Wij ontvangen graag van alle bewoners een getekende akkoordverklaring.

Zonnepanelen
Wilt u graag zonnepanelen op uw dak? Dat kan! Vul dan het formulier in. Ook deze vindt u in de insteekhoes in uw bewonersmap. U kunt deze meteen met de akkoordverklaring meesturen.